Podręczniki w roku 2018/2019 Drukuj

podręczniki2019

 

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW I PODRĘCZNIKÓW

DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. STANISŁAWA STASZICA W ZŁOTOWIE

NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Pozytywnie zaopiniowany przez Radę Rodziców, Radę Pedagogiczną i zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły.

 

Do góry ▲